khối LCD và LVDS

 +LED_VCC:
– LED power supply (7~20V)
• +3VS_LCD:

– LVDS 3.3V power

BUF_PLT_RST#:
– Platform reset signal from PCH
• LCD_BACKEN_PCH:

– BL enable from PCH
• LCD_BACKOFF#:
– BL enable from EC
• LID_SW#:
– LID switch from HALL sensor IC
• L_BKLTCTL_PCH:
– BL PWM control signal from PCH
• L_VDDEN_PCH:
– LVDS 3.3V power enable

Previous
Next Post »

Các tag tìm kiếm :

sửa máy tính uy tín hcm,laptop gia re nhat tphcm,sua chua laptop hcm,mua laptop uy tín,sua laptop gia re hcm,laptop uy tín hcm,laptop giá rẻ hcm,sửa chữa máy tính giá rẻ,vệ sinh laptop uy tín hcm,sửa pin laptop hcm,laptop gia tot , mua laptop giá rẻ, chuyên bán laptop cũ