Code commet cho Blogspot

Code commet cho Blogspot - Code mã hóa khung comment cho Blogspot sẽ giúp hiển thị khi comment thay gì chúng ta cứ phải chèn” < > ‘” & vào comment. Code mã hóa khung comment cho Blogspot chỉ vài bước bạn sẽ thực hiện xong.


1. Đăng nhập blog.
2. Chọn mẫu (template1)
3. Chọn1 chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Paste đoạn code bên1 dưới vào trước thẻ </head>
5. Yêu cầu là chèn đoạn mã đó trước khung comment do vậy bạn hãy tìm đoạn mã của khung comment như sau:

<script type=’text/javascript’> //<![CDATA[ function moreMahoa() { document.getElementById(‘mahoa-more’).style.display = ‘inline’,’200′; document.getElementById(‘mahoa-toggle’).innerHTML = ‘<a href=”javascript:lessMahoa()”>Đóng Lại</a></span>'; } function lessMahoa() { document.getElementById(‘mahoa-more’).style.display = ‘none’,’200′; document.getElementById(‘mahoa-toggle’).innerHTML = ‘<a href=”javascript:moreMahoa()”>Mã Hóa Code</a>'; }; //]]> </script> <script type=’text/javascript’> //<![CDATA[ function html2entities(){ var re=/[<>”‘&]/g for (i=0; i<arguments.length; i++) arguments[i].value=arguments[i].value.replace(re, function(m){return replacechar(m)}) } function replacechar(match){ if (match==”<“) return “&lt;” else if (match==”>”) return “&gt;” else if (match==”\””) return “&quot;” else if (match==”‘”) return “&#039;” else if (match==”&”) return “&amp;” } //]]> </script> <script type=’text/javascript’> //<![CDATA[ //Character count script function countit(what){ formcontent=what.form.charcount.value what.form.displaycount.value=formcontent.length } //]]> </script> <script type=’text/javascript’>var a=navigator,b=&quot;userAgent&quot;,c=&quot;indexOf&quot;,f=&quot;&amp;m=1&quot;,g=&quot;(^|&amp;)m=&quot;,h=&quot;?&quot;,i=&quot;?m=1&quot;;function j(){var d=window.location.href,e=d.split(h);switch(e.length){case 1:return d+i;case 2:return 0&gt;=e[1].search(g)?null:d+f;default:return null}}if(-1!=a[b][c](&quot;Mobile&quot;)&amp;&amp;-1!=a[b][c](&quot;WebKit&quot;)&amp;&amp;-1==a[b][c](&quot;iPad&quot;)||-1!=a[b][c](&quot;Opera Mini&quot;)||-1!=a[b][c](&quot;IEMobile&quot;)){var k=j();k&amp;&amp;window.location.replace(k)}; </script><script type=’text/javascript’> if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick(&#39;headEnd&#39;); </script> 


Tìm :<iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/> 

Dán vào trước nó đoạn code bên dưới (Lưu ý một blog có nhiềuđoạn mã như trên nên bạn phải chèn đúng đoạn cần thiết nó mới hiển thị nha:
<span id='mahoa-toggle'> <a class='button medium' href='javascript:moreMahoa()'>Mã Hóa Code</a> </span> <br/> <span id='mahoa-more' style='display: none;'> <form> <font color='#6B828E' face='Arial, Helvetica, sans-serif' size='2'> <textarea name='data1' style='width: 500px; height: 180px;overflow:hidden; background:#333; padding:10px'/> </font> <font color='#6B828E' face='Arial, Helvetica, sans-serif' size='2'><br/> <input class='abt2' name='button' onClick='html2entities(this.form.data1)' onMouseOut='this.className=&apos;abt2&apos;' onMouseOver='this.className=&apos;abt2 abt2hov&apos;' type='button' value='Convert'/> <input class='abt3' name='Clear' onMouseOut='this.className=&apos;abt3&apos;' onMouseOver='this.className=&apos;abt3 abt3hov&apos;' type='reset' value=' Clear '/> </font> </form> </span>


Giờ là điều chỉnh nút mã hóa code cho đẹp bạn chỉ cần dán đoạn code sau vào trước thẻ 
]]></b:skin>.button {border: 1px solid #055;box-shadow: 0 1px rgba(255,255,255,.2) inset;background: #066;color: #fff!important;text-decoration: none!important;cursor: pointer;padding: 5px 10px;} .button.medium {padding: 5px 10px;font-size: 12px;}

Chúc các bạn thành công nhé


Previous
Next Post »

Các tag tìm kiếm :

sửa máy tính uy tín hcm,laptop gia re nhat tphcm,sua chua laptop hcm,mua laptop uy tín,sua laptop gia re hcm,laptop uy tín hcm,laptop giá rẻ hcm,sửa chữa máy tính giá rẻ,vệ sinh laptop uy tín hcm,sửa pin laptop hcm,laptop gia tot , mua laptop giá rẻ, chuyên bán laptop cũ